Moč Božje Besede

Moč Božje Besede

Lingvistično valovna genetika

podaja dokaze, da je v začetku bila Beseda.

Pred kratkim mi je pod roko prišel članek,  ki govori o lingvističnovalovni genetiki. Kaj je to za ena znanost, mi je odmevalo v glavi, a me je zanimanje povleklo, da preberem članek in si razširim obzorja.  Od vseh navedenih znanosti, ki jih zajema lingvistično valovna genetika mi je, kot bivši študentki francoščine, najbolj blizu lingvistika, saj je bila del jezikoslovnega izobraževanja, medtem ko sem bila za valovanje, ki je del fizike in genetika, ki je del medicine bolj trde sorte. Včasih sem si razbijala glavo z učenjem snovi, ki v spominu žal ni ostala dolgo časa. Očitno moji možgani niso bili ustvarjeni, da bodo služili človeštvu v znanstvene namene. Bog je imel od nekdaj  zame drugačne načrte, za katere ne obstajajo izobraževalne ustanove, ampak me je želel peljati v svojo šolo, šolo življenja. Preizkušnje me utrjujejo in raztegujejo, kot so verjetno raztegovale apostole, ko so, kot preprosti neuki ribiči, sledili nekomu, ki je začel duhovno revolucijo in učil ljubezni.

Kristjani vemo, da ima Božja Beseda nadnaravno moč. Prav tako vemo, da je bila v začetku Beseda, kot pravi Janez.

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a je tema ni sprejela.

Janez 1, 1-5

In Janez nadaljuje….

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil..

Janez 1, 6-18

Kaj je lingvistično valovna genetika?

V navedenem članku me je pritegnila informacija, da je znanost začela dokazovati Besedo kot začetek vsega. Dr. Garajev, ki je postavil temelje tej novi znanosti, je ruski znanstvenik, molekularni biolog, nominiranec za Nobelovo nagrado za medicino za leto 2021, se pri dokazovanju svoje nove znanstvene teorije sklicuje na Sveto pismo, natančneje na Janezov evangelij 1.

Dr. Garajev trdi, da je prvi valovni genetik sam Bog, saj Beseda vsebuje lingvistični kod in določeno valovanje, s katerima je mogoče reprogramirati naš DNK, ki ga sestavljajo različne binarne kombinacije zaporedij “črk” C, T, G, A . Naša dvojna vijačnica naj bi bila le subtilni sprejemnik in oddajnik, ki organizmu omogoča izmenjavo informacij z okolico. Lingvistično ­valovna genetika se v nasprotju s klasično genetiko ukvarja z valovnimi strukturami, ki nastajajo v molekularni DNK. Preprosto rečeno, molekula DNK oddaja svetlobo in zvok, ki vsebujeta epigenetske, tj. izvengenske informacije. Ljudje v načinu medsebojne komunikacije in dojemanja sveta puščamo za seboj energijsko sled, ki se pozna na naši okolici in na nas samih. Besede, ki prihajajo iz naših ust so nam v izgradnjo ali v pogubo. Kljub temu, da se mnogi zavedajo in verjamejo, da ima izgovorjena beseda moč, da gradi ali uničuje življenja, večina od nas težko kontrolira kar pride iz naših ust. Zakaj je temu tako? Kdo usmerja naše besede? Ali morda Sveto pismo ne pravi, da kar nosimo v srcu, pride iz naših ust. Kdo ima v oblasti naše misli? Kdo ali kaj usmerja naše misli? Kako nastajajo prepričanja? Ali smo res tisto kar mislimo da smo? O tem se razpišem kdaj drugič. Naj se vrnem na teorijo, ki pravi, da izgovorjena beseda ima moč, da nas spreminja, kakor pravi dr. Garajev. 

Moč naravne zdravilne Besede

V teoriji dr. Garajev dokazuje, da je Sveto pismo verodostojna od Boga navdihnjena Beseda z nadnaravno močjo.  Sveto pismo je brezplačno zdravilo za vse, ki se želijo priklopiti na infuzijo Stvarnika, saj vsebuje zapisano Besedo, ki ima moč, da prenovi naš um, poživi duha in ozdravi naše telo. Kako je to mogoče?

Kristjani vemo, da branje Božje besede zdravi. Ko glasno beremo in izgovarjamo Božjo Besedo jo sliši Sveti Duh, ki biva v nas samih. To je tisti Sveti Duh, ki ga je Jezus poslal, da bi bil naš tolažnik in pomočnik v časih preizkušnje. A Sveti Duh potrebuje hrano, duhovno hrano, ki jo dobi s poslušanjem Božje Besede, tiste Besede, po kateri je vse nastalo. Ko jo sliši, prične v nas rasti in se vraščati v naše meso. Spreminjati začne naše celice in preobražati naše meso. Ko pride do naših možganov, se prične prenova uma in sprememba prepričanj, ki jih nosimo v svojem srcu. Sveti Duh dobi s poslušanjem in glasnim branjem Božje Besede nadnaravno moč, da prenovi in obnovi našega duha in telo. Številna so pričevanja o nadnaravnih ozdravitvah in čudežih ob poslušanju in glasnem branju Božje Besede. V naši notranjosti ima Sveti Duh moč, da jezikovno besedo, logos, spremeni v živo besedo, remo. In tukaj nam pride prav znanstvena razlaga dr. Garajeva, ki pravi, da ima beseda moč zaradi valovanja. Ko izgovarjamo Besedo in doživi preobrazbo zaradi obdelave Svetega Duha, ki je v nas, ta oživi in postane rema, ki povzroči, da iz nas tečejo reke žive vode.

Zakaj dr. Garajev meni, da ima molitev nadnaravno moč, da ozdravi bolnega?

Dr. Garjajev trdi,  da DNK razume človeški govor in naše misli. Vsaka izgovorjena beseda je valovni genetski program, ki lahko spremeni naše življenje. Povedano drugače: to, kar človek misli in izgovarja, se vpisuje v njegov genetski program. Izkazalo se je, da besede spodbujajo zmožnosti našega genetskega aparata. Pravi, da ima molitev moč, da ozdravi na smrt bolnega. Govori o blagoslovih in prekletstvih, ki se vlečejo iz generacije v generacijo in dokazuje, kako lahko izgovorjene Besede delujejo na posameznika. Ko so slovenski mediji razpisali o izjavi dr. Garajeva, da lahko molitev ozdravi na smrt bolnega, se je takoj zatem usul demati izjave strani predstavnikov medicinske znanosti, češ da molitev ne more ozdraviti na smrt bolnega. No, tudi na tem mestu se lahko kristjani pridružimo trditvam dr. Garajeva, saj čudežne ozdravitve neozdravljivo bolnih to jasno izpodbijajo.  Molitev ima moč ozdravitve, a tako kot zdravila ne pomagajo vsem, na smrt bolnim pa sploh ne, tako tudi molitev ne pomaga vsem v smislu ozdravitve. Nedvomno pa pomaga vsem, ki se jo poslužujejo, da prinese mir v njihova srca in jih pripravi na prehod k nebeškemu očetu, ki je ena sama ljubezen. Molitev je blagoslov in priporočilo posameznika, da spozna nebeškega očeta in se mu pridruži v večnosti, ki mu je namenjena.

Medtem ko znanstveniki poskušajo dokazati, da je naše življenje mnogo več kot le-to kar lahko vidimo in čutimo, kristjani sledimo poti, po kateri nas vodi Božja Beseda. Ko smo enkrat na pravi poti, pa nas čaka delo in boj. Boj, da si izborimo to, kar nam pripada, zavedajoč se, da se naš boj ne bije proti krvi in mesu, torej proti človeku, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeškem področju. Tak boj se ne izbojuje s silo, temveč z ljubeznijo in z uporabo celotne božje bojne opreme. Naš meč je Božja Beseda, ki je sovražnik ne prenese. Naj bo dnevno na našem jedilniku in med našimi priljubljenimi orožji.

Predstavljamo si lahko, da smo v filmu Men in black in da z Božjo Besedo streljamo na hudobne stvore, naše sovražnike, ki jih ne vidimo. Mi jih ne vidimo, a oni vidijo nas, zato moramo biti budni. Naš nasprotnik hudič hodi okoli nas kot rjoveč lev in čaka, koga bo požrl. Uprimo se mu, deklarirajmo iz dneva v dan, da smo božji otroci, zahvaljujmo se Jezusu, ki nas je s svojo smrtjo odrešil tega sveta in nas postavil v kraljestvo nebeškega sina in nam dal moč, da polagamo roke, oblast nad demoni, stopamo lahko na škorpijone, dvigujemo kače in nič nam ne more škodovati. Šele sedaj razumem o kakšnem boju je govoril apostol Pavel.

Dr. Garajev pravi, da človeški genetski aparat ni ravnodušen do tega, kaj njegov lastnik misli, posluša, bere, saj se vanj lahko vtisne kakršnakoli informacija. Tudi ni vseeno, s kom se družimo in živimo, saj z informacijami drugih ljudi sprejemamo in dopolnjujemo svoj genetski program. Mentalnost je torej naša beseda, to so naše misli. Takoj ko naši kromosomi začnejo ‘govoriti neumnosti’, v organizmu nastane genska patologija, ki vodi v bolezen, včasih tudi v smrt. Duhovnost je to, brez česar bi bilo naše telo videti kot vreča s kostmi. To sta naše energijsko polje in naša podzavest. Jezik je kvazigenski material, ki v nasprotju s klasičnimi geni ne oblikuje fizičnega telesa, ampak te jezikovne, kvazigenske informacije oblikujejo duhovno telo človeka. Duhovno telo nima niti oblik niti dimenzije, pa vendar bi se človek brez teh genskih jezikovnih informacij, ki nam jih dajejo učitelji, spremenil v kos mesa. Jezik človeka je tako zelo pomemben zato, ker oblikuje naše duhovno telo. Če človek preklinja, lahko to opazujemo kot mutacijo. Kletvice so mutacija, ki povzročajo neadekvatno in nepravilno percepcijo okolice. Človek, ki je odrasel v družini, kjer sta prisotni preklinjanje in prostaštvo, bo posledično neadekvatno zaznaval realnost, ki ga obkroža – postal bo asocialen posameznik, ki ga družba izloča.

Kaj bi na to rekel Bog?

Kaj neki si o vsem tem misli naš stvarnik, ko nas z razdalje opazuje kako se trudimo dokazati to, kar je on ustvaril, medtem pa se prerekamo o tem, kar je res in kaj ni. Verjetno si želi, da bi posegali po Besedi vsak dan in pustili, da nas preobraža iz naše globine. Želi nas ukoreniniti v svoji Besedi, da bomo segali visoko in dajali dobre sadove. Želi, da ostanemo Budni in znamo razpoznati, kdaj smo v svojem raziskovanju in učenju zašli na teritorij sovražnika in če slučajno zaidemo, si nedvomno želi, da se vrnemo v njegovo zavetje brez praske. Morda je tudi lingvistično valovna genetika v iskanju ozdravljenja s programiranjem genetskega koda zašla s poti, ki jo je predvidel Bog. Sama nisem Bog in ne znam soditi in svetovati, kaj naj počnejo drugi, lahko se le odločam zase, kaj menim, da je zame prav.  Nedvomno je dokazovanje izvora življenja in moči Besede vzpodbuda za vsakega posameznika, da se aktivno poda v raziskovanje svoje notranjosti in popolnoma preda Bogu, da ga vodi, oblikuje in ščiti. 

Naj vas vodi Božja Beseda. Nikar se ne zapletajte v obsojanje in dokazovanje tistega, kar ni moč dokazati. Sledite Besedi, ki vas popelje v globine vašega srca, kjer biva Sveti Duh in z milostjo delujte v dobro vseh. Amen.

Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.

Hebrejcem 11, 3
Predhodna objava

Sodobna Pepelka in policist

Naslednja objava

Sprememba duhovnega iskalca – Pričevanje Ervina Štefančiča

1 thought on “Moč Božje Besede

  1. Hvaležen za tvoj zapis v katerem sem prepoznal tudi svojo moč besede in frekvenco, ki mi je pomagala premagovati vse izzive in obenem tudi omogočila preživetje v obdobju, ko sem se srečal s svojimi težavami. Sedaj vem in tudi v Indiji so mi zatrdili, da s svojo frekvenco glasu zdravim ljudi okoli sebe. Vse dobro ti želim.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prični s tipkanjem za iskanje želenega prispevka
Na vrh